การขนส่งทางรถไฟ

บริษัทฟิบแดล จำกัด มีระบบการจัดการขนส่งตามประเทศรัสเซียซึ่งทำให้นำส่งสินค้าบรรทุกโดยรถไฟไปยังสถานีอะไรก็ได้ในประเทศโดยใช้เวลาและเงินไม่เกินไป

ในเวลาทำออเดอร์เราส่งสินค้าบรรทุกของท่านทันเวลา ดำเนินการคัดลอกสินค้าบรรทุกและเข้าไปอย่างถูกเวลาในกรณีฉุกเฉิน

เราจะเสนอโครงการนำส่งสินค้าบรรทุกของท่านโดยรถไฟไปยังผู้รับที่พอเหมาะพอควรมากที่สุด

การจัดการขนส่งจะดำเนินตามระบบ ประตูต่อประตูหรือเป็นส่วน

บริษัทเราจัดการนำออก นำส่งตู้สินค้าบรรจุ(สินค้าบรรทุก) ทุกประเภท รวมทั้งการบรรทุก-ถ่ายออก