การขนส่งทางเรือ

เป็นวิธีการขนส่งสินค้าบรรทุกที่ใช้ในการสือสารระหว่างประเทศวิธีทันสมัยและประหยัดมากกว่ากัน

การขนส่งตู้สินค้าบรรจุทางเรือทำให้ค่าใช้จ่ายในการขนส่งลดลงและทำให้ระยะเวลาการนำส่งสินค้าบรรทุกเร็วกว่า

วิธีการขนส่งสินค้าบรรทุกดังกล่าวมีข้อแตกต่างดีๆ หลายประการซึ่งทำให้วิธีการนี้เป็นที่นิยม

มาตรฐานเดี่ยวกันสำหรับตู้สินค้าบรรจุทำให้ใช้ตู้สินค้าบรรจุในการขนส่งโดยยานพาหนะทุกประเภท  เรือ รถไฟ รถยนต์

โดยไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้า มีการดำเนินการบรรทุก-ถ่ายออกเพียงแต่กับตู้สินค้าบรรจุเท่านั้น

ดังนั้นการนำส่งดำเนินจากประตูจนประตูซึ่งรับประกันการเก็บรักษาสินค้าบรรทุกอย่างสมบูรณ์

บริษัทขนส่งของเราคือ «MAERSK», «SINOKOR», «KMTC», «SASCO», «RUSAM», «APL» และ «FESCO» ซึ่งมีสถานีตู้สินค้าบรรจุนับพันๆ ตู้และเสนอบริการขนส่งตามทางต่างๆ ทำให้บริษัทเราดำเนินการนำส่งสินค้าบรรทุกของลูกค้าอย่างถูกต้อง