การขนส่งทางรถยนต์

การขนส่งสินค้าบรรทุกโดยรถยนต์เป็นวิธีการขนส่งที่พอเหมาะตามกาลเวลาและความปลอดภัยมากมี่สุด
ฟิบแดล บจก. จัด

  • การตีพิมพ์ออกมาเอกสารที่เกี่ยวกับรายการสินค้าขนส่งและนำสินค้าบรรทุกโดยรถยนต์จากสถานีรถไฟที่เข้ามาจนถึงสถานีเก็บของที่ท่านได้กำหนด (ในกรณีที่มีการให้บริการในบริเวณผู้รับ)
  • การนำสินค้าบรรทุกโดยรถยนต์ตามทางที่เป็นนิยมในบริเวณผู้รับสินค้าบรรทุก

เราพร้อมที่จะตอบคำถามท่านทุกข้อและให้คำปรึกษาเรื่องแบบบริการที่ท่านสนใจ