โลจิสติกส์

หลักเกณฑ์สำคัญของกิจกรรมเราคีอ จัดการขนส่งสินค้าโดยแก้ไขปัญหาทั้งหมดอย่างครบถ้วน
รวมทั้งการให้บริการทำพิธิศุลกากรและบริการที่เกี่ยวข้อง เรายังให้บริการตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้าไปตามทางทั้งหมดในประเทศรัสเซียโดยพาหนะทุกประเภท  โดยใช้แบบแผนโลจิสติกส์ต่างๆ
บริษัทเราเสนอการบริการได้ต่อไปนี้ก็คือ
การขนส่งหลายแบบโดยพาหนะทุกประเภท  

  • การนำส่งสินค้าบรรทุกหลายอย่าง
  • การรับขนส่งสินค้าในท่าเรือ
  • การแตกสินค้าบรรทุกออกเป็นส่วนและส่งไปตามทางต่างๆ
  • บริการเปลี่ยนถ่ายตู้บรรจุสินค้า