การให้บริการทำพิธิการศุลกากร

บริการที่เราให้ประกอบด้วย:

  • การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายว่าด้วยศุลากากร 
  • การเลือกคัดรหัสฮาร์โมไนซ์  การคำนวณค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธิการศุลกากร 
  • การยื่นเอกสารต่อองค์การศุลกากรและการดูแลการผ่านพิธิการศุลกากร 
  • การบริการผู้ถือหนังสือสัญญาก็คือท่านไม่ต้องดำเนินการกับองค์การศุลกากร ชำระค่าใช้จ่ายในสกุลเงินตราต่างประเทศ ทำหนังสือสัญญาในสกุลเงินตราต่างประเทศ ลงทะเบียนเป็นผู้ร่วมการค้าระหว่างประเทศ
  • ตามความต้องการของท่าน เราช่วยเหลือในการได้รับเอกสารอนุญาติ (หนังสือรับรอง, ใบยินยอม ฯลฯ)
การส่งสินค้าไปยังสถานีที่กำหนดในประเทศรัศเซียและกลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราช

 

ผู้ชำนาญของบริษัทเราสามารถคำนวณค่าธรรมเนียมศุลกากรแต่ละสินค้าในระยะเวลาเร็วที่สุด

พร้อมที่จะตอบคำถามท่านทุกข้อ ยินดีร่วมมีอกันซึ่งมีผลประโยชน์กันและกัน